Bolagsstyrning

VD har det övergripande ansvaret för bolagsförvaltningen som sköts av Pareto Business Management, ett dotterbolag till Pareto Securities. Fastighetspartner P&E ansvarar för förvaltningen för Bonäsuddens 21 fastigheter.

Pareto Business Management är specialiserade inom bolagsförvaltning och är idag drygt 30 anställda.

Fastighetspartner P&E AB är en oberoende aktör på den svenska marknaden och jobbar primärt i delägarskap med samarbetspartners.

Styrelsens arbete

Styrelsens uppgifter och ansvar följer svensk lag och inkluderar den övergripande förvaltningen samt kontrollen av bolaget.