Bolagsstämmor

Årsstämma den 26 mars 2018

Årsstämman ägde rum måndagen den 26 mars 2018 klockan 13.30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Presentation av den föreslagna styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning

Förslag till ändring av bolagsordning

Revisionsberättelse