Insiders

Personer i ledande ställning 

Namn Befattning
Göran Bengtsson Styrelseordförande
Karl Runeberg Styrelseledamot
Per-Åke Agnevik Styrelseledamot
Katarina Reigo Styrelseledamot
Fredrik Holmström Styrelseledamot
Åsa Ohlström VD
Johan Åskogh                                  CFO/Business manager

Uppdaterad 2018-03-27