Finansiell Kalender

2018-12-28
Beslutad utdelning

Utdelning/aktie: 1,90 SEK
Avstämningsdag:
2018-12-28
Utdelningsdag: 2019-01-04

2018-11-27
Kvartalsredogörelse Q3
2018-09-28
Beslutad utdelning

Utdelning/aktie: 1,90 SEK
Avstämningsdag:
2018-09-28
Utdelningsdag: 2018-10-03

2018-08-28
Halvårsrapport 2018
2018-06-29
Beslutad utdelning

Utdelning/aktie: 1,90 SEK
Avstämningsdag:
2018-06-29
Utdelningsdag: 2018-07-04