Finansiell Kalender

2018-12-27
Föreslagen utdelning
Utdelning/aktie: 1,87 SEK
Handlas utan utdelning:
2018-12-27
Utdelningsdag: 2019-01-04
2018-09-27
Föreslagen utdelning
Utdelning/aktie: 1,88 SEK
Handlas utan utdelning:
2018-09-27
Utdelningsdag: 2018-10-03
2018-08-28
Halvårsrapport 2018
2018-06-28
Föreslagen utdelning
Utdelning/aktie: 1,87 SEK
Handlas utan utdelning:
2018-06-28
Utdelningsdag: 2018-07-04
2018-03-28
Föreslagen utdelning
Utdelning/aktie: 1,88 SEK
Handlas utan utdelning:
2018-03-28
Utdelningsdag: 2018-04-04
2018-03-26
Årsstämma 2018