Om oss

Bonäsudden Fastighets AB, ett dotterbolag till Bonäsudden Holding AB, är ett Linköpingsbaserat fastighetsbolag som förvaltas av Pareto Business Management AB och Fastighetspartner P&E AB.

Bolaget startades i maj 2015 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen.

Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm First North sedan den 3 juli 2015.

Portföljen

Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 21 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrd. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering.

Bolagsförvaltning

Pareto Business Management, ett dotterbolag till Pareto Securities, ansvarar, tillsammans med bolagets VD, för Bonäsuddens bolagsförvaltning. Pareto Business Management är specialiserade inom bolagsförvaltning och är idag drygt 30 anställda. I dagsläget förvaltar bolaget fastigheter för ca 35 miljarder kronor.

Fastighetsförvaltning

Fastighetspartner P&E AB ansvarar för fastighetsförvaltningen av Bonäsuddens 21 fastigheter. För att bibehålla den uppskattade förvaltningen och den goda relationen gentemot hyresgästerna har P&E tagit över de anställda i det tidigare fastighetsägande bolaget. Fastighetspartner P&E AB är en oberoende aktör på den svenska marknaden och jobbar primärt i delägarskap med samarbetspartners.

P&E grundandes 1991 och verksamheten var från början inriktad på främst ekonomisk och teknisk förvaltning. Genom åren har företaget utvecklats med en allt större tyngdpunkt på, förutom fastighetsförvaltning, centrumutveckling, centrumledning samt bygg- och projektledning. En nära kontakt med såväl kunder som hyresgäster är en självklarhet i bolagets verksamhet. Idag förvaltar P&E portföljer åt ett flertal välkända bolag över hela Sverige.