Koncernstruktur

Koncernstrukturen illustreras nedan:

Koncernstruktur

Bonäsudden Fastighets AB äger en portfölj om 21 fastigheter