Ledning

Ledningen utgörs av VD, CFO och bolagets förvaltningschef.

Åsa Ohlström VD

Åsa Ohlström har arbetat som CFO på Riksbyggen, varit Riksbyggens BoSpars VD och bland annat innehaft styrelseuppdrag i Skandrenting samt Tornet Bostadsproduktion AB.

Åsa Ohlström arbetar sedan 2012 i eget företag Achiever AB med kapitalförvaltning, ekonomi och redovisning samt omvärldsbevakning.

Daniel Lindgren Förvaltningschef

Daniel Lindgren arbetar som Förvaltningschef på Fastighetspartner P&E.

Johan Åskogh CFO/Business Manager

Johan har sju års erfarenhet från redovisning och finansiell rapportering i fastighetsbranschen. Han har tidigare varit CFO på Mengus Stockholm AB och redovisningsekonom på Matrisen Redovisning och Rådgivning AB.