Styrelse

Karl Runeberg Styrelseordförande

Masterexamen och Entreprenörskolan från Chalmers Tekniska Högskola samt Nationalekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Grundare av Pilotfish Networks AB samt 8 års Asienerfarenhet som Global försäljningschef för Sandvik AB i Kina, VD på Forbes Lux Vietnam och Försäljningschef på Oriflame Vietnam. Karl är styrelseordförande i Sydsvenska Hem AB. Karl representerar 440 356 aktier i Bonäsudden.

Per-Åke Agnevik Styrelseledamot

Utbildad i Försvarsmakten (1958-60) och arbetat som Officer (1961-65) samt Reservofficer (1965-95). Svensk Bilprovning (1965-2004) varav Regionchef Väst (1984-95). Stiftelseförvaltare på Carl Tryggers Stipendie- och underhållsstiftelse sedan 2001. Per-Åke Agnevik har styrelseuppdrag i AB Boxholmshus, Vökby AB, Kommunalförbundet ITSAM, HB - lokalstyrelse i Vara. Per-Åke Agnevik representerar 175.000 aktier i Bonäsudden.

Åsa Mossberg Styrelseledamot

Masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm (SSE) med mer än 10 års erfarenhet från aktieanalys. Åsa Mossberg är fd. Nordisk analyschef på UBS och sektoransvarig på Kaupthing. Åsa Mossberg har även varit finanschef i Baltikum på Proctor & Gamble. Åsa Mossberg var tidigare ledamot i EMS ASA. Åsa Mossberg representera inga aktieinnehav i Bonäsudden.

Nils Kuylenstierna Styrelseledamot

Nils Kuylenstierna är civilekonom som sedan 1973 varit verksam i egna företag inom fastigheter, kraft, skog och jordbruk. Nils Kuylenstierna var VD/Ägare till Sperlingsholms Gods AB till 2014. VD/delägare i Sperlingholms Holding AB, Styrelseordförande i SIbling Invest AB och ledamot i Sperlingsholms Gods AB samt Landsort Care AB 1,2 och 3. Nils Kuylenstierna representerar 30.000 aktier i Bonäsudden.